E.ON Värme Sverige AB

E.ON Värme Sverige AB uppför en ny fjärrkylanläggning i Hyllie för att tillgodose kylbehoven i den nya stadsdelen Hyllie.

Vi har fått i uppdrag att vara delprojektledare för bygg i projektet. Projektledning utav utbyte ventilationsanläggningar på Utklippans Fjärrvärmecentral:

Diverse förstudier och utredningar på E.ON Värmes produktionsanläggningar i Malmö