E.ON Värmekraft Sverige AB

Projektledning utav teknisk förvaltning på Öresundsverket i Malmö. Inventering utav det fysiska skyddet på E.ON Värmekrafts gasturbinanläggningar.

Byggledning/Projektledning utav diverse ny- om och tillbyggnadsprojekt

HSE-resurs vid olika projekt.