Input Interiör AB

Nyproduktion av bostadsrätter Stockholm, HG7, 79&Park, Norra Tornen

Jezierski & Fors har fått i uppdrag att projekt- och byggleda Input Interiörs underentreprenad avseende fast inredning i ovanstående projekt.
Byggherre: Oscar Properties AB.